Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Mer om SK2AU:s besök hos SJ2W

Skriven av Administrator on .

PA "Bullret" "the noise" Granger-PA
PA "Bullret". I källaren står de 2 slustegen.
Control boxes made by SM2WMV Control boxes made by SM2WMV
Styrboxar för antennstyrning, design SM2WMV. Peter/SM2XJP visar styrkorten för rigg- och antennväxling.
Behind the wall Antenna switch boxes
Bakom extraväggen i schacket. Antennväxlar.
Per/SM2LIY checking conditions Peter/SM2XJP shows the schack for Lennart/SM2ALV
Per/SM2LIY kollar condsen. Peter/SM2XJP demar stationen för Lennart/SM2ALV.
2nd 40m beam for the 60 m tower
Coffe break.
40m-beam nr 2 för stora masten.
Dags för en fikapaus i solen, från vänster SA2AIE, SM2XJP, SM2ALV och SM2XLL.
160m vertical Granger remote PA
Vertikal för 160 meter. Granger fjärrstyrt HF-PA.