Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Mer om project Delta Loop

Skriven av Administrator on .

Relaxdepartment with sauna waiting... SM2RHL and SA2BZE sorts out the Deltaloop
Relaxavdelningen i Båtfors. tip-top med fin bastu mm. André/SM2RHL och Erik/SA2BZE försöker reda ut deltaloopen.
SM2RHL lifts the balun Deltaloopbalun
André i hissartagen!
Den hembyggda deltaloopbalunen i närbild.
Delta loop high in the sky... Jimmy uses some other wires...
På plats! Jimmy/SM2BYW använder en annan sorts lina...