Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Svenska marina kustradiostationer, 1900-2000

Skriven av Administrator on .

Tingstäde RadioVad hände i Sverige efter Marconis uppfinning av radion?
* Marinens korvett Balder besöker 1899 Davenport i England där radioförsök pågår med Marconiutrustning
* Försöken att köpa Marconis utrustningar misslyckas, kontakt tas våren 1900 med Berlin (Siemans & Halske och AEG)
* KMF (Kungl Marinförvaltningen) får uppdrag att köpa de första provutrustningarna från S&H, hösten 1900.
Löjtnanten Charles Leon de Champs, verksam vid KMF, blir försöksledare fram till 1908 och AEG huvudleverantör av all radiomateriel ända fram till 1910-talet. Redan 1901 användes radion vid flottans kusteskader.
Charles Leon de Champs, född 1873 i Stockholm, Marinattaché i London, Tokyo och Peking, chef för Karlskrona örlogsstation samt Sveriges förste ”Chef för marinen”, CM, 1937.

Läs mer>>