Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Störningar från Power Supply!

Skriven av Administrator on .

Power supply emits conducted disturbances

Strömförsörjningsdonet avger ledningsbundna störningar, alltså störningar som fortplantar sig i det elnät som den är ansluten i.

De störningarna kan påverka funktionen hos annan utrustning som sitter ansluten. Uppmätta störningar ligger på 40,3 dB över gränsen.

Strömförsörjningsdonet saknar också en korrekt EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtag från återförsäljare.

Läs mer>>