Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 
Skriv ut

Nyheter från Radiomuseet nr 70

Skriven av Administrator on .

QSL-card from EU43RA

Unika QSL-kort från Olof Rydbeck.

I nyhetsbrevet skriver de bl. a.: "Carl-Axel Wannerskogs son, Göran Wannerskog, har i dagarna överlämnat några radioutrustningar och mätinstrument, som tillhört Carl-Axel till Radiomuseet.

Bland de överlämnade föremålen finns även en bunt med 64 helt unika QSL-kort som Carl-Axel har fått från Olof Rydbeck 1959. Korten utgör en liten guldgruva av information från tiden 1928-32".

Olof Rydbeck skriver i sitt följebrev till QSLen bl. a.: "Viktigast av alla är QSL-kortet från Sovjetisbrytaren Krassin på dess tur till Arktis för att rädda Nobileexpeditionen 1928".

Läs mer>>