Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 
Skriv ut

ESR Resonans nr 1 2015

Skriven av Administrator on .

ESR Resonans no 1 2015

5 MHz till radioamatörerna?

Christer Jonson, Post- och telestyrelsen,I årets första Resonans kan du bl a ta del av en lägesrapport från Christer Jonson, Post- och telestyrelsen, v g tilldelning av bandet kring 5,3 MHz till radioamatörerna. Frågan skall upp till diskussion inom ITU inför Världsradiokonferensen, WRC 2015, som hålls i november i år.

Trängseln i etern är stor och efterfrågan ökar i takt med att allt mer skall vara uppkopplat på nätet.

Han skriver som avslutning:
Slutsatsen blir att all tilldelning av frekvenser, även för amatörradio, ska ske för att ge högsta samhällsnytta och i konkurrens med annan användning. Behov, efterfrågan och
nytta ska värderas och prioriteras.
Det leder till följande frågeställningar:
* Hur stor är samhällsnyttan med amatörradio?
* Hur mäter den sig med andra användningar?
* Hur mycket är den värd, i pengar?
* Vem ska betala?

Det känns inte som att vi har så mycket att sätta emot...

I en separat artikel skrivs om att den Ryska federationen försöker förhindra att amatörradio etableras runt 5 MHz.

Detta nummer innehåller förutom detta om 5 MHz, en massa intressanta artiklar!!

Läs mer>>