Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

SSA's Distrikt 2 möte lördag den 19 mars i Umeå - Uppdaterad

Skriven av Administrator on .

Sveriges SändareamatörerFURA står som värd för årets Distrikt 2-möte.


Preliminärt program:

  • 10.00 – 11.00 Samling och fika till självkostnadspris.
  • 11.00 – ca 13.00 Mötesförhandlingar
  • 13.00 - 14.30 Tilman Thulesius berättar och visar senaste inom SDR Software Defined Radio.
    "Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik kommer och håller lite låda om framtidens radioteknik. Vi kommer att resonera om de teknikkunskaper vi radioamatörer förväntas ha mot den teknik vi använder. Sedan tar vi och tittar på olika typer av radioapparater som kan sägas vara SDRadios. Alltså mjukvarudefinierade radios. Där hårdvaran (komponenterna) får stå tillbaka för mjukvaran som gör det vi vill att vår radio skall göra. Tilman tar med sig en hoper radios som vi kommer att få "klämma och känna" på. Väl mött med öppna sinnen mot inspiration och andra tekniska infallsvinklar till vår hobby."
  • Ca 14.30 Kaffe o smörgås
  • Ca 15.00 Peter SA2BLV berättar om och visar bilder från YOTA (Youngsters On The Air) i Italien i somras.
  • Ca 16.00 Slut. DÄREFTER förberedelse 70-års middag.

Varmt välkommen!
FURA och DL2
Niklas Lind / SM2UVU