Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Mer om Gamla bilden 2

on .

sm2eil_hos_sm2dqs
skra_moroegatan_9_
Sture/SM2EIL hemma hos Staffan/SM2DQS (SK), utrustningen tycks vara en BC-radio och en Geloso VFO mm.
Foto från SM2EIL.
Morögatan 9, med 3 element, 3-bandsbeam samt stackade yagis för 2m.
Foto från SM2EIL.