Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Referat från årsmötet den 16 februari

on .

Årsmöte SKRA 2010
I går på fettisdag höll vi vårt årsmöte med 16 närvarande, däribland 2 gästande FURA-medlemmar Olle/SM2DCU och Rune/SM2EKA - Trevligt!
Förhandlingarna förlöpte som vanligt, till sekreterare omvaldes André/SM2RHL på 2 år och till kassör omvaldes Sören/SM2DLA på 1 år. Till ny ordinarie stationschef för SK2AU valdes Peter/SM2XJP. En ny funktionärspost inrättades, nämligen informationsansvarig och som sådan valdes Sture/SM2AGK, en bild som visar en av hans färdigheter kan du se här. Vidare diskuterades klubbens 50-årsfirande, vi beslöt att jobba vidare med ett firande på Båtforsgården helgen den 4 - 6 juni med diverse aktiviter. Festkommittén jobbar på att ta fram ett förslag att presenteras under april månad. Årets Loppis blir den 16 maj med 22 maj som reservdag. Ett jubileumslotteri kommer att säljas under våren och på loppisen,
alla medlemmar uppmanas att hjälpa till att "tigga" priser. Efter avslutat årsmöte så serverades kaffe och sedvanlig semla.