Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Tillstånd från Televerket

on .

televerket_logga "Tillstånd att inneha och använda radiosändare". Så hette det värdefulla papper som vi fick från Televerket efter ett genomfört godkänt prov. Fram till början på 70-talet fanns inga klubbsignaler, i SKRA användes SL2ZI som klubbsignal ihop med FRO. När SK-signaler kom, så ansökte klubben om en sådan och fick SK2AU den 8 feb 1971. (Fast på tillståndet står det SM2AU!) 1973 blev det aktuellt att sätta upp en repeater, tillstånd söktes och vi fick SK2FV. 1974 ändrades rpt-signaler, på SSAs begäran, genom att sätta in ett "R" i suffixet. Här kan du se kopior på tillstånden för SK2AU, SK2FV och SK2RLD. "Med stöd av Kungl. Maj:ts kungörelse den 9 juni 1967..." Inte undra på att man var rädd om det papperet!